خط ویژه
087-91001314

همزن استیل بزرگ دسته پلاستیک